Konstanta to stałość, element trwały, zachowujący swą stabilność, wśród elementów zmiennych
    – dlatego warto nam zaufać ...

Obszary specjalizacji

 

W realiach dzisiejszego rynku ubezpieczeń zapewnienie profesjonalnej obsługi brokerskiej wymaga specjalizacji. Dlatego też wychodząc naprzeciw tym wymogom  zadecydowaliśmy o powołaniu w ramach naszej spółki zespołów tematycznych, ukierunkowanych na określone zagadnienia ubezpieczeniowe i pozaubezpieczeniowe.

Zespoły ubezpieczeń powołane dla  poszczególnych grup ryzyk ubezpieczeniowych mają za zadanie zapewnienie fachowego doradztwa zarówno w ramach spółki, jak i bezpośrednio naszym klientom. Każdy z brokerów oraz naszych partnerów może liczyć na specjalistyczne wsparcie osób posiadających dostęp do najnowszych informacji o zmianach oraz wiedzę o bieżących trendach w poszczególnych liniach ryzyk ubezpieczeniowych. Zadaniem zespołów jest również prowadzenie szkoleń i prezentacji w  obszarach poszczególnych ryzyk.

Obecnie w ramach firmy funkcjonują następujące zespoły:

 

Zespół ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej
Zespół ubezpieczeń  technicznych
Zespół ubezpieczeń finansowych
Zespół ubezpieczeń komunikacyjnych
Zespół ubezpieczeń transportowych
Zespół ubezpieczeń osobowych i na życie

 

W trakcie naszej dotychczasowej działalności  staraliśmy się w pełni zaspakajać potrzeby ubezpieczeniowe naszych klientów. Przejawiało się to częstokroć  w poszukiwaniu nowatorskich produktów ubezpieczeniowych oraz w tworzeniu programów autorskich dla określonych branż, grup podmiotów lub grup zawodowych.
Dlatego też, niezależnie od wymienionych powyżej zespołów, funkcjonują działy przygotowujące specjalistyczne programy branżowe.
Programy branżowe tworzą brokerzy  znający specyfikę danego segmentu rynku oraz posiadający długoletnie doświadczenie w obsłudze określonej branży. W oparciu o ich wiedzę stworzyliśmy specjalistyczne rozwiązania ubezpieczeniowe m.in. dla:

  • służby zdrowia, w tym program ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy „Bezpieczny Medyk”* oraz program ubezpieczeń na życie dla pracowników członków Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego „ Ratownik”*,
  • pracowników policji – program pracowniczych ubezpieczeń na życie  „Policja”*,
  • instytucji sektora publicznego,
  • energetyki,
  • sądownictwa,
  • przemysłu mleczarskiego,
  • przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych.

* Programy stworzone w ramach konsorcjów brokerskich.

 

Pozostałe nasze zespoły specjalistyczne to:

 

Zespół prawny
Zespół zamówień publicznych
Zespół likwidacji szkód

 

 

Menu podręczne
Język/Language ( PL ) 

Deklaracja ISO

Kontakt:

PWS Konstanta Spółka Akcyjna

ul. Warszawska 153,

43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 815 70 53, fax (33) 815 10 97
e-mail: pws@pwskonstanta.com.pl

 

 

Bielsko-Biała

Białystok

Bydgoszcz

Częstochowa

Dębica

Katowice

Kraków

Łódź

Opole

Oświęcim

Poznań

Szczecin

Warszawa

Wrocław

 

Reasekuracja

Dyrektor ds. Reasekuracji
Joanna Miałkowska
tel. 22 654 39 52, 662 108 551
email: j.mialkowska@pwskonstanta.pl

 

 

Ubezpieczenia OC Dermatologów i Kosmetologów          

Ubezpieczenia  Ratowników Medycznych          

Ubezpieczenia OC Funkcjonariuszy Publicznych          

Ubezpieczenia OC Prokuratorów          

Netfaktor - agencja multimedialna
  Home     Spółka     Nasze usługi     Specjalizacja     Reasekuracja     Referencje  
 
© PWS Konstanta S.A. 2010-2017 : desined & webmastering by Netfaktor
Konstanta to stałość, element trwały, zachowujący swą stabilność, wśród elementów zmiennych
    – dlatego warto nam zaufać ...